• Kabul şartlarını karşılayan adaylar bilgilendirme workshopuna davet edilir.
  • Adaylar teknik yeterlilik sınavına katılırlar.
  • Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilirler.